اتو بخار فیلیپس مدل GC2994

کابل برق بادوام و مقاوم برای حفظ ایمنی و طول

بخاردهی پیوسته:40 گرم در دقیقه

بخاردهی لحظه ای:150 گرم در دقیقه

دسته: