اتو بخار فیلیپس مدل GC2990

کابل برق بادوام و مقاوم برای حفظ ایمنی و طول

بخاردهی پیوسته:40 گرم در دقیقه

بخاردهی لحظه ای:140 گرم در دقیقه

دسته: