پنکه پایه بلند پارس خزر مدل ۴۰۱۰

قابلیت تنظیم ارتفاع

دارای سه حالت: تند، متوسط، کند

دارای موتور مجهز به فیوز حرارتی

دسته: