کتری و قوری کی اند تی K&T

  • جنس بدنه‌ی کتری استیل
  • جنس کف کتری چدن
  • گنجایش کتری 5لیتر
  • جنس دسته کتری باکالیت
  • جنس بدنه قوری چینی
  • گنجایش قوری 1لیتر