زودپز دوقلو 6 و 8 لیتری دسینی

  • دارای سبد بخار پز
  • شیر تنظیم بخار
  • سه سیستم انتخاب و تخلیه فشار
  • تکنولوژی جدید برای باز و بسته کردن درب
  • دسته تاشونده برای کمتر اشتغال کردن فضا